Pages

Elde Metre Haydi Ölçmeye


ÖLÇÜLER VE BİRİMLERİ NELERDİR?
ÖLÇÜLER ARASI ÇEVİRMELER NASIL HESAPLANIR?
UZUNLUK ÖLÇÜLERİ
kilometre(km)
hektometre(hm)
dekametre(dam)
metre(m)
desimetre(dm)
santimetre(cm)
milimetre(mm)
Büyük birimler küçük birimlere çevrilirken, her basamak inişte 10 ile çarpılır.
Küçük birimler büyük birimlere çevrilirken, her basamak çıkışta 10 ile bölünür.
(1m = 100cm)
35dm= 0,035hm
7,645km= 7645000mm
ALAN ÖLÇÜLERİ
kilometrekare(km2)
hektometrekare(hm2)
dekametrekare(dam2)
metrekare(m2)
desimetrekare(dm2)
santimetrekare(cm2)
milimetrekare(mm2)
Büyük birimler küçük birimlere çevrilirken, her basamak inişte 100 ile çarpılır.
Küçük birimler büyük birimlere çevrilirken, her basamak çıkışta 100 ile bölünür.
(1m2= 10000cm2)
7500mm2= 0,75dm2
HACİM ÖLÇÜLERİ
kilometreküp(km3)
hektometreküp(hm3)
dekametreküp(dam3)
metreküp(m3)
desimetreküp(dm3)
santimetreküp(cm3)
milimetreküp(mm3)
Büyük birimler küçük birimlere çevrilirken, her basamak inişte 1000 ile çarpılır.
Küçük birimler büyük birimlere çevrilirken, her basamak çıkışta 1000 ile bölünür.
(1m3= 1000000cm3)
SIVI ÖLÇÜLERİ
kilolitre(kl)
hektolitre(hl)
dekalitre(dal)
litre(l)
desilitre(dl)
santilitre(cl)
mililitre(ml)
Büyük birimler küçük birimlere çevrilirken, her basamak inişte 10 ile çarpılır.
Küçük birimler büyük birimlere çevrilirken, her basamak çıkışta 10 ile bölünür.
(1Lt= 100cl)
(1Lt= 1dm3 = 1000cm3)
AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ
kilogram(kg)
hektogram(hg)
dekagram(dag)
gram(g)
desigram(dg)
santigram(cg)
miligram(mg)
Büyük birimler küçük birimlere çevrilirken, her basamak inişte 10 ile çarpılır.
Küçük birimler büyük birimlere çevrilirken, her basamak çıkışta 10 ile bölünür.
(1kg= 1000gr)
(1 kental= 100kg)
(1 ton= 1000kg)
ARAZİ ÖLÇÜLERİ
hektar(ha)
dekar(daa)
ar(a)
desiar(da)
santiar(ca)
Büyük birimler küçük birimlere çevrilirken, her basamak inişte 10 ile çarpılır.
Küçük birimler büyük birimlere çevrilirken, her basamak çıkışta 10 ile bölünür.
(1a= 100ca)
(1 dekar= 1 dönüm= 1000m2)
(1 ar= 100m2)
ZAMAN ÖLÇÜLERİ

Milenyum                : 1000 yıl
1 yüzyıl (asır)          : 100 yıl
1 yıl                        : 365 gün 6 saat
1 hafta                    : 7 gün
1 gün                      : 24 saat
1 saat                     : 60 dakika
1 dakika                 : 60 saniye

Örnek: 
Meriç, 28 Ekim 1998 tarihinde doğmuş. Meriç’in 15.03.2006 tarihindeki yaşını yıl, ay ve gün olarak hesaplayınız.
                Gün   ay      yıl
       15      03    2006
 _   28      11    1998
 ————————
 
       Gün      ay      yıl
       45        14      2005
 _   28        11      1998
 —————————
            17 gün   3 ay       7 yıl
Ölçüler Test Soruları

{ 0 yorum... read them below or add one }

Yorum Gönder