Pages

Tüketim Bilincimizi Geliştirelim


PROBLEMLER VE PROBLEM ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Kar-Zarar Problemleri

Maliyet:100   kar   Satış:100+20=120
Maliyet:100 İndirimli Satış:
100-20=80
İndirimli satışın üzerinden karlı satış:
80. 0=(80.120):100=96

Yüzde, paydası 100 olan kesirlere denir.

Örneğin, yüzde 50 (P)= 50/100 = 1/2
 Yüzde 20 ( ) = 20/100 = 1/5

Bir kesri veya ondalık sayıyı yüzdeye çevirirken, 100 ile çarparız.

Örnekler:½ x 100 = 50
İse
½ = P
 ¼ x 100 = 25
İse
¼ = %
 0.35 x 100 = 35
İse
0.35 = 5
 0.625 x 100 = 62.5
ise
0.625 = b
Yüzdeyi kesre veya ondalık sayıya çevirirken, 100 ‘ e böleriz.

Örnekler:( = 28/100 = 7/25 
 u = 75/100 = ¾ 
 ( = 28/100 = 0.28 
 u = 75/100 = 0.25
Verilen miktarın yüzdesini bulma

Örnek1:  40 sayısnın % i kaçtır?
Yöntem: % i kesir olarak yazıp, 40 ile çarparız.


40′ın %’i=
25 
100
x 40
  =¼ x 40
  =10
Örnek 2: 60′ın P’ si kaçtır?
  =
50
100
x 60
  =½ x 60
  =30 
  = 10/100 =1/10 o halde bir sayının ’unu kısa yoldan bulmak için sayıyı 10′a böleriz.
 30′un u için  30 ÷ 10 = 3

80′nin u 8
250′nin u 25
16′nın u 1,6
38′in u 3.8
 Diğer yüzdelerle çalışırkende bunu kullanabiliriz:
 30′un si= 3 x 2 = 6 ( ’nun iki katı)
 30′un 0 u= 3 x 3 = 9 ( ’nun üç katı)
 30′un i= 30 un + 30′un %5 i
  = 3 + 1.5
  = 4.5
Hesap makinası kullanmadan, 5 ve 10′nun katı olan tüm yüzdeleri bu yöntemle hesaplayabiliriz. Yüzde İle Artış veya Azalış
Örnek1: 40 YTL, %8 lik artış ile kaç YTL olur?
Yöntem: %8 i hesaplanır, tamamı ile toplanır.
 40′ın %8′i= 8/100 X 40
  = 40 ÷ 100 x 8
  = 3,2 (hesap makinası yöntemi)
O halde 40 YTL’nin %8 artışı 3,20
Bu mitar paranın tamamı ile toplanır ve 43,2 YTL bulunur.
Ya da
40′ın % (100 + 8 ) i hesaplanır= 40 ın 8 i
 = 40 ın 108/100
 = 40 ÷ 100 x108
 = 43.2 YTL
 Örnek 2: 40 YTL’nin %8 lik azalışı kaç YTL olur?
Bu durumda %8 i çıkartırız.
40 – 3.2 = 36,8 YTL
ya da
100 – 8 = 92, 40′ın ’’si 36,8 olarak doğrudan sonucu verir.
Örnek 3: Tüm ürünlerde 0 indirim yapan bir mağazada, 80 YTL olan bir ceketin indirimli satış fiyatı nedir?
İndirim miktarı = 80 nin % 30′u = 24 YTLİndirimli satışı = 80 – 24 = 56 YTL
 Miktarın Yüzde Olarak Yazılması
Önce kesir biçiminde yazar, sonra yüzdeye çeviririz.
Örnek 1: 20 soruluk testin 18′ini doğru cevapladım. Doğru cevaplanan soruların yüzdesi nedir?
 Kesir=18/20
 18/20 x 100=100 ÷ 20 x 18
  =90
 O halde, 18/20=
 Örnek 2: 40 şekerin 8 ini yedim. Yüzde kaçını yemişimdir?
 8/40
=
 
Kalan yüzde kaçtır?
 100 – 20
=
80 O halde € ni kalmıştır.
FAİZ PROBLEMLERİ
f = a.n.t / 100 (yıllık faiz)
f = a.n.t / 1200 (aylık faiz)
f = a.n.t / 36000 (günlük faiz)
(a anapara, n faiz yüzdesi, t zaman, f faiz)
SAAT PROBLEMLERİ
 
|30.saat(akrep)-5,5.dakika(yelkovan|
=kollar arasındaki açı
 
HAREKET PROBLEMLERİ
 
   Yol: x
   Hız: v
   Zaman: t
Yol= Hız . Zaman  x=v.t
 Hız = Yol / Zaman   v=x/t
Zaman= Yol / Hız    t=x/v
Hareketliler aynı anda ve zıt yönde ise x = (v1 + v2). t
Hareketliler aynı anda ve aynı yönde
ise x = (v1 – v2). t
Nehir problemlerinde ise herzaman kayığın hızından akıntının hızı çıkartılır.

YAŞ PROBLEMLERİ
Bir kişinin yaşı a olsun,
T yıl önceki yaşı : x-T
T yıl sonraki yaşı : x + T olur.
 
İki kişinin yaşları oranı yıllara
göre orantılı değildir.
n kişinin yaşları toplamı b ise
T yıl sonra b + n.T
T yıl önce b – n.T

Kişiler arasındaki yaş farkı
her zaman aynıdır.
x yıl öncede yaş farkı a-b
x yıl sonrada yaş farkı a-b
Katlar ve oranlar hangi yılda verildiyse
denklem o yılda kurulur.
 
 İŞÇİ – HAVUZ PROBLEMLERİ
Bir işi;
A işçisi tek başına a saatte,
B işçisi tek başına b saatte,
C işçisi tek başına c saatte
yapabiliyorsa;
İş t saatte bitiyorsa
1/a + 1/b + 1/c = 1/t olur.
 A işçisi 1 saatte işin 1/a sını bitirir.
A ile B birlikte t saatte işin
(1/a + 1/b).t sini bitirir.A işçisi x saatte, B işçisi y saatte
C işçisi z saatte
çalışarak işin tamamını bitirdiklerine göre üçü birlikte işi    k saatte bitiriyorsa,
k/x + k/y + k/z = 1 olur.
Havuz problemleri işçi problemleri
gibi çözülür.
A musluğu havuzun tamamını a saatte
doldurabiliyor.
Tabanda bulunan B musluğu dolu havuzun
tamamını tek başına b saatte boşaltabiliyor
olsun.
Bu iki musluk birlikte bu havuzun t saatte
   (1/a – 1/b).t sini doldurur.
Bu havuzun dolması için b > a olmalıdır.
Eğer havuz t saatte doluyorsa
1/a – 1/b = 1/t
Havuz dolduruluyorsa dolduran musluk (+), boşaltan musluk (-) alınır.
Havuz boşaltılıyorsa dolduran musluk (-), boşaltan musluk (+) alınır.


{ 0 yorum... read them below or add one }

Yorum Gönder